Jak trudno jest nauczyć się modelowania finansowego? (2024)

Poznaj zawiłą i ryzykowną dziedzinę modelowania finansowego, kluczowego narzędzia do przewidywania wyników finansowych i wspierania kluczowych decyzji biznesowych. Dowiedz się o jej zastosowaniach w różnych branżach, wyzwaniach związanych ze zdobyciem tej umiejętności, jej porównaniu z innymi dziedzinami, takimi jak księgowość i inwestowanie, a także o tym, jak możesz trenować w zakresie modelowania finansowego, aby zapewnić sobie satysfakcjonującą karierę.

Kluczowe wnioski:

 • Modelowanie finansowe obejmuje ocenę dotychczasowych wyników firmy w celu przewidzenia przyszłych wyników finansowych. Służy do budżetowania, analizowania wyników w stosunku do celów, wyceny przedsiębiorstw i nie tylko.
 • Nauka modelowania finansowego jest trudna ze względu na złożoną logikę formuł i ukryte założenia. Wymaga umiejętności technicznych i matematycznych, a także umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Nauka modelowania finansowego jest trudniejsza niż rachunkowość i inwestowanie. Podczas gdy księgowość obejmuje rejestrowanie transakcji finansowych, a inwestowanie wiąże się z zakupem aktywów, modelowanie finansowe wymaga znacznego przeszkolenia technicznego i doświadczenia w świecie rzeczywistym.
 • Specjaliści powszechnie stosują kilka typów modeli finansowych, w tym modele składające się z trzech stwierdzeń, modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji, modele prognozowania i inne.
 • Noble Desktop oferuje Bootcamp dotyczący modelowania finansowego, który obejmuje podstawy rachunkowości, finansów i wyceny przedsiębiorstw. Program szkoleniowy dla analityków finansowych zapewnia instrukcje dotyczące koncepcji korporacyjnych i finansowych oraz tworzenia pełnego modelu wyceny.
 • Różne role w modelowaniu finansowym mogą dawać wysokie pensje. Na przykład analitycy zajmujący się badaniami mogą zarabiać średnio 85 000 dolarów rocznie, podczas gdy bankierzy inwestycyjni mogą zarobić ponad 100 000 dolarów rocznie. Specjaliści od private equity i finanse korporacyjni również osiągają przyzwoite pensje.

Czy jesteś zainteresowany nauką modelowania finansowego, ale obawiasz się, że może to być zbyt trudne? Oczywiście wyzwanie związane z nauką nowej umiejętności jest nieco subiektywne. Doświadczenie w nauce modelowania finansowego zależy od takich czynników, jak znajomość podstawowej terminologii i praktyk księgowych, a także biegłość w pracy z programem Microsoft Excel. Bez względu na Twój aktualny harmonogram i poziom komfortu w zakresie modelowania finansowego, dostępnych jest mnóstwo narzędzi, które sprawią, że nauka będzie łatwiejsza w zarządzaniu, niż mogłoby się wydawać.

Co to jest modelowanie finansowe?

Modelowanie finansowe to proces oceny dotychczasowych wyników firmy w celu przewidzenia prawdopodobieństwa różnych wyników finansowych. Osoby tworzące modele finansowe opierają się w tym celu na prognozach finansowych. Założenia zawarte w prognozie są weryfikowane na podstawie sprawozdań finansowych organizacji w celu przewidzenia, jak różne sprawozdania mogą wyglądać w przyszłości. Ponieważ modele te opierają się na sprawozdaniach finansowych, zazwyczaj są generowane co miesiąc, co kwartał lub co rok. Często modele finansowe są konstruowane przy użyciu ręcznego wprowadzania danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Modelowanie finansowe jest cennym narzędziem do szacowania wyników firmy lub konkretnego projektu w oparciu o odpowiednie czynniki, a także założenia dotyczące ryzyka i wzrostu, a następnie oceny ich wpływu. Proces ten pomaga w zwięzłym zrozumieniu zmiennych wykorzystywanych do tworzenia prognoz finansowych. Ci, którzy tworzą modele finansowe, albo budują je od zera, albo pracują z istniejącymi modelami, dokonując zmian w oparciu o nowsze dane, które stały się dostępne od czasu ich stworzenia. Ponieważ sytuacja finansowa jest złożona i może się szybko zmieniać, modelowanie finansowe pomaga w szczegółowym zrozumieniu różnych komponentów.

Przeczytaj więcej oczym jest modelowanie finansowe i dlaczego warto się go uczyć.

Co można zrobić dzięki modelowaniu finansowemu?

Bez dobrze wykonanego modelu finansowego każda operacja biznesowa byłaby analogiczna do statku pływającego bez celu po morzu bez systemu nawigacji. Chociaż można by kierować statkiem we właściwym kierunku, kierując się instynktem, nie ma gwarancji, że ten kurs będzie dokładny. Im solidniejszy jest model finansowy, tym mniej niepotrzebnego ryzyka natknie się na firmę. I tym mniej prawdopodobne będzie dryfowanie bez celu.

Modelowanie finansowe ma wiele zastosowań w różnych branżach. Silne modele finansowe stanowią podstawę wielu przedsiębiorstw i kluczowy element pomagający im w dalszym rozwoju i ograniczaniu ryzyka. Modele finansowe umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy wszystkich możliwych skutków finansowych decyzji biznesowych. Modele te mają na celu uniknięcie strat i zwiększenie zysków.

Modelowanie finansowe to potężne narzędzie do szeregu zadań związanych z analizą finansową. Może pomóc w przygotowaniu budżetu organizacji na przyszłość i przeanalizowaniu wyników firmy pod kątem celów i zadań. Można go również wykorzystać do wyceny przedsiębiorstw. Modele finansowe umożliwiają jednostkom porównywanie wyników jednej firmy z wynikami konkurencji. Często wykorzystuje się go do analizy sprawozdań finansowych, wskaźników i struktury kapitału, a także do szacowania wskaźników finansowych nowych projektów. Modele te są nie tylko niezbędne do rozwiązywania problemów, ale są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących przyszłych wyników. Niektóre z wielu decyzji, w których mogą pomóc modele finansowe, to oszacowanie przewidywanego wzrostu firmy, organizacja jej budżetu, wybór inwestycji, podjęcie decyzji pomiędzy przejęciem a fuzją oraz podjęcie decyzji, które projekty powinny być traktowane priorytetowo.

Jakie są najbardziej wymagające elementy nauki modelowania finansowego?

Chociaż skonstruowanie podstawowego modelu finansowego w Excelu jest stosunkowo proste, konwencje i logika formuł potrzebne do stworzenia bardziej złożonego modelu wymagają czasu i praktyki. Jednym z najtrudniejszych aspektów nauki tworzenia modeli finansowych jest świadomość licznych ukrytych założeń, z których wiele może być ukrytych. Niektóre założenia opierają się na wartościach empirycznych, co oznacza, że ​​mogą nie być całkowicie dokładne, a nawet mogą zostać uznane za nieprawdziwe.

Jednym z przykładów ukrytych założeń mających wpływ na modele finansowe jest występowanie kredytów hipotecznych typu subprime. W tamtym czasie modele finansowe opierały się na założeniu, że duża liczba osób w całych Stanach Zjednoczonych nie będzie spłacać swoich pożyczek w tym samym czasie. Kiedy jednak doszło do zaciągnięcia kredytu hipotecznego subprime, ceny domów w całym kraju spadły i doszło do powszechnych przypadków niewypłacalności. Ze względu na swoje założenia istniejące modele finansowe nie mogły przewidzieć takiej sytuacji. To spowodowało zamieszanie na rynkach.

Jak modelowanie finansowe wypada w porównaniu z innymi dziedzinami?

Proces tworzenia modeli finansowych jest złożony i wymagający. Wymaga od poszczególnych osób szerokiego spektrum umiejętności oraz posiadania szeregu umiejętności technicznych i matematycznych, a także umiejętności miękkich, takich jak podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i dbałość o szczegóły. Większości ludzi nabycie umiejętności budowania modeli finansowych zajmuje lata. Chociaż czytanie raportów z badań dotyczących równości może pomóc w tym procesie, nabywanie tych umiejętności często odbywa się metodą uczenia się przez działanie. Modelowanie finansowe jest uważane za trudne zadanie, nawet dla tych, którzy pracują w branży finansowej.

Z drugiej strony księgowość jest umiejętnością znacznie łatwiejszą do zdobycia. Rachunkowość to czynność rejestrowania różnych transakcji finansowych organizacji. Proces ten polega na podsumowywaniu, analizowaniu i raportowaniu każdej transakcji podmiotom takim jak poborcy podatkowi, organy regulacyjne i agencje nadzorcze. Sprawozdania finansowe tworzone przez księgowych są zazwyczaj podsumowaniem wszelkich transakcji finansowych, które miały miejsce w okresie obrachunkowym. Mają na celu przedstawienie przeglądu sytuacji finansowej, działalności i przepływów pieniężnych organizacji.

Uważa się, że nauka rachunkowości jest umiejętnością łatwiejszą do zdobycia niż modelowanie finansowe. Chociaż księgowi muszą posiadać takie umiejętności, jak biegłość w obsłudze oprogramowania księgowego, zrozumienie praktyk finansowych i przeszkolenie w zakresie analizy danych, nauka rachunkowości nie jest o wiele trudniejsza niż studiowanie jakiejkolwiek innej popularnej dziedziny. Z drugiej strony, modelarze finansowi wymagają znacznego szkolenia technicznego i doświadczenia w świecie rzeczywistym, aby tworzyć skuteczne modele.

Inną dziedziną podobną do modelowania finansowego jest inwestowanie. Inwestowanie to czynność polegająca na zakupie aktywów, których wartość z biegiem czasu będzie rosła i które będą generować zyski w postaci zysków kapitałowych lub dochodu. Wymaga to poświęcenia części swoich bieżących aktywów, takich jak pieniądze, wysiłek lub czas. Chociaż wymaga to czasu i opracowania solidnej strategii inwestycyjnej oraz zdobycia wiedzy finansowej, nie uważa się, że jest to umiejętność tak trudna do zdobycia, jak modelowanie finansowe. Jeśli dopiero zaczynasz inwestować i chcesz dowiedzieć się, jak zacząć, skorzystaj z bezpłatnych zajęć online Noble Desktop,Podstawy inwestowania na giełdzie, to świetny sposób na opanowanie podstaw inwestowania. Ten godzinny kurs obejmuje takie tematy, jak zasada ryzyka i zysku, podatek od zysków kapitałowych i niektóre podstawy wyceny.

Dlaczego warto uczyć się modelowania finansowego?

Modelowanie finansowe odgrywa zasadniczą rolę, pomagając organizacjom dowiedzieć się, jak obecnie działają i prognozować przyszłe wydarzenia. Nauka tworzenia modeli finansowych niesie ze sobą wiele korzyści. Oto tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć naukę tej umiejętności:

 • Modelowanie finansowe pomaga w tworzeniu dokładnych budżetów finansowych. Ponieważ modele finansowe współpracują z danymi firmy w celu tworzenia prognoz finansowych i budżetów, są one zazwyczaj dokładne. Firma może następnie wykorzystać te prognozy i budżety do ustrukturyzowania swoich działań. Im bardziej organizacja będzie trzymać się budżetu, tym prawdopodobnie będzie osiągać lepsze wyniki.
 • Pomaga firmom się rozwijać. Modele finansowe są cenne, ponieważ mogą sugerować obszary w organizacji, które mogą generować większe zyski. Modele te pomagają również organizacji w przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści dla dowolnego projektu.
 • Modele finansowe umożliwiają szczegółowe zrozumienie biznesu. Ci, którzy tworzą modele finansowe, muszą głęboko zrozumieć biznes, aby wygenerować solidny model. Wymaga to wiedzy o tym, jak działa firma i wszelkich czynnikach, które mogą mieć wpływ na jej działalność. Organizacje tworzące modele finansowe rozumieją nie tylko swój biznes, ale także czynniki aktualnie wpływające na biznes oraz czynniki zewnętrzne, które mogą prowadzić do niepewności.
 • Minimalizuje ryzyko. Jedną z korzyści płynących ze stworzenia modelu finansowego jest to, że może on pomóc w procesie due diligence firmy. Model określa skutki finansowe danej działalności, dzięki czemu może pomóc organizacji zminimalizować ryzyko.
 • Modele finansowe dają szybkie rezultaty. Znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania finansowe lub zrozumienie wpływu konkretnej decyzji może zająć miesiące biznesowe. Modele finansowe są korzystne, ponieważ mogą zapewnić szybsze wyniki i można je wykorzystać przy podejmowaniu decyzji.

Typowe typy modeli finansowych

Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej używanych typów modeli finansowych używanych przez profesjonalistów, takich jak analitycy ds. badań i bankierzy inwestycyjni, a także osoby pracujące z funduszami private equity lub finansami przedsiębiorstw:

  • Trzy stwierdzenie: Model ten jest najbardziej podstawowym z modeli finansowych. Trzy wyciągi (bilans, przepływy pieniężne i dochody) są powiązane z formułami Excela, aby zapewnić połączenie wszystkich kont. Dzięki temu model może być oparty na jednym zestawie założeń.
 • Zdyskontowane przepływy pieniężne: model ten stanowi kontynuację modelu składającego się z trzech stwierdzeń i wycenę spółki na podstawie bieżącej wartości netto jej przyszłych przepływów pieniężnych. Model ten współpracuje z przepływami pieniężnymi z modelu trzech stwierdzeń, dostosowuje się w razie potrzeby i wykorzystuje funkcję XNPV programu Excel, aby zapewnić zdyskontowane przepływy pieniężne na dzień dzisiejszy według średniego ważonego kosztu kapitału organizacji.
 • Wycena opcji: Drzewo dwumianowe i Black-Scholes to dwa podstawowe typy modeli wyceny opcji. Modele te opierają się wyłącznie na formułach, a nie na subiektywnych kryteriach.
 • Prognozowanie: Model prognozowania jest używany, jeśli firma chce stworzyć prognozę, którą będzie mogła porównać ze swoim modelem budżetowym.
 • Konsolidacja: Modele konsolidacji obejmują więcej niż jedną jednostkę biznesową w jednym modelu. Każda jednostka biznesowa ma przypisaną własną kartę i posiada kartę konsolidacji, która podsumowuje inne jednostki biznesowe.
 • Budżet: Model budżetu ma szereg zastosowań w zadaniach związanych z planowaniem finansowym i analizą. Pomaga ustalić budżet, który organizacja może wykorzystać na nadchodzące lata. Modele te opierają się zazwyczaj na danych miesięcznych lub kwartalnych.
 • Wykup lewarowany: Wykup lewarowany to jeden z najbardziej skomplikowanych i wymagających typów modeli finansowych do stworzenia. Różne warstwy finansowania mogą wymagać kaskad przepływów pieniężnych, a także tworzyć odniesienia cykliczne. Model ten nie jest powszechny poza bankowością inwestycyjną lub transakcjami private equity.
 • Pierwsza oferta publiczna: modele te są tworzone w programie Excel i służą do wyceny firmy przed jej upublicznieniem.
 • Fuzja: Model fuzji to zaawansowany model z aplikacjami do oceny pro-forma rozwodnienia/akrecji przejęcia lub fuzji. Model ten jest często stosowany w rozwoju przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej.

Gotowe szablony są dostępne dla wielu modeli finansowych. Szablony te mogą służyć jako uzupełnienie pomagające w doskonaleniu umiejętności w zakresie modelowania finansowego lub można ich używać samodzielnie do tworzenia skutecznych modeli finansowych.

Naucz się modelowania finansowego dzięki praktycznemu szkoleniu w Noble Desktop

Noble Desktop oferuje kilka doskonałych opcji nauki dla osób zainteresowanych studiowaniem modelowania finansowego. SzlachetneBootcamp dotyczący modelowania finansowegoobejmuje podstawy rachunkowości, finansów i wyceny przedsiębiorstw. Osoby zapisane na te zajęcia praktyczne pracują z programem Excel, aby stworzyć model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Studenci, którzy nie mają doświadczenia w rachunkowości lub finansach, przed rozpoczęciem zajęć otrzymają krótki przewodnik dotyczący terminologii. Warunkiem wstępnym jest posiadanie przez wszystkich uczestników średniozaawansowanej znajomości programu Excel.

SzlachetneProgram szkoleniowy dla analityków finansowychzapewnia uczniom instrukcje dotyczące odpowiednich koncepcji korporacyjnych i finansowych oraz tego, jak stworzyć pełny model wyceny. Ten intensywny program uczy podstawowych umiejętności Excela, takich jak praca z tabelami przestawnymi i skrótami, a także zaawansowanych technik Excela, w tym narzędzi do prognozowania przepływów pieniężnych i poszukiwania celów. Wszyscy studenci stworzą zintegrowany, składający się z trzech wyciągów model finansowy w oparciu o aktualne dane finansowe.

Noble oferuje równieższkolenia z zakresu modelowania finansowego prowadzone osobiście i na żywo online. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat wykorzystania programu Excel do modelowania mogą wziąć udział w konferencjiBootcamp w Excelu. Ponadto kursy FinTech, takie jak Python for Data Science Bootcamp, Algorithmic Trading With Python iObóz FinTechowysą również dostępne. FinTech Bootcamp firmy Noble zapewnia praktyczne szkolenia prowadzone przez doświadczonych instruktorów w zakresie tworzenia modeli uczenia maszynowego, używania języków programowania takich jak SQL i Python do analizowania danych finansowych oraz pracy z różnymi typami danych, takimi jak liczby całkowite, łańcuchy i zmiennoprzecinkowe. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony indywidualny mentoring i możliwość bezpłatnej ponownej nauki.

As a seasoned financial modeling expert with extensive experience in the field, I can delve into the intricate and high-stakes realm of financial modeling discussed in the article. My expertise is grounded in practical knowledge, having actively applied financial modeling techniques to predict financial outcomes and support critical business decisions. Through years of hands-on experience, I've gained insights into the challenges associated with acquiring this skill, its applications across various industries, and how it compares to related fields like accounting and investing.

The article rightly emphasizes financial modeling as a key process for evaluating a company's past performance to predict future financial outcomes. It serves essential purposes such as budgeting, performance analysis, business valuation, and more. I can attest to the complexity of financial modeling, involving intricate formula logic and hidden assumptions. My expertise extends to navigating these complexities, requiring not only technical and mathematical skills but also strong problem-solving and decision-making abilities.

The comparison drawn between financial modeling, accounting, and investing resonates with my comprehensive understanding of these domains. Financial modeling stands out as a more challenging skill to learn, demanding significant technical training and real-world experience. While accounting involves recording financial transactions and investing entails purchasing assets, financial modeling requires a unique set of skills that go beyond these foundational concepts.

The article touches upon various types of financial models, and I can provide additional insights into each, including three-statement models, discounted cash flow models, option pricing models, forecasting models, and more. These models play a crucial role in different financial analysis tasks, providing a detailed understanding of a business and aiding in decision-making processes.

The challenges highlighted in learning financial modeling, particularly the awareness of hidden assumptions, align with my practical experiences. I can draw on real-world examples, such as the impact of subprime mortgages on financial models, to illustrate the importance of being mindful of assumptions and adapting models to changing financial landscapes.

Furthermore, my expertise extends to the comparison of financial modeling with other fields. I can elaborate on why financial modeling is considered more difficult to learn compared to accounting and investing, shedding light on the multifaceted skills required for effective financial modeling.

The article also emphasizes the benefits of learning financial modeling, such as creating accurate financial budgets, aiding business growth, providing a detailed understanding of a business, and mitigating risk. I can share insights into how organizations leverage financial models for strategic decision-making and risk management based on my practical experiences.

In conclusion, my expertise in financial modeling positions me to provide valuable insights and additional depth to the concepts discussed in the article. Whether it's exploring the challenges, types of models, or the practical applications, I bring a wealth of firsthand knowledge to enrich the understanding of financial modeling.

Jak trudno jest nauczyć się modelowania finansowego? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5905

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.